niedziela, 28 grudnia 2014

Betlejemskie Światło Pokoju!

Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.
Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polaną w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP,prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów - do Rosji, na Litwę, Białoruś i Ukrainę. 
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Niegowonicach:

Ten szczególny dzień się budzi, 
niosąc ciepło w każdą sień, 
to dobroci dzień dla ludzi, 
tylko jeden w całym roku taki dzień. 


Zmierzchem błyśnie nam promienna, 
gasząc w sercach naszych złość, 
i nadejdzie noc pojednań, 
tylko jedna w całym roku taka noc.Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie, 
braknie nagle ciepłych słów, 
najjaśniejsza gwiazda zblednie 
i niepokój, jak co roku, wróci znów. Niejeden świt powróci zwątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. 
Powróci twarzy mars na powitanie dnia, 
znów milczenie serc regułą będzie nam.  Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. 
Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. 
Niejeden świt powróci zwątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. 
Powróci twarzy mars na powitanie dnia, 
znów milczenie serc regułą będzie nam. 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.