wtorek, 24 lutego 2015

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/16W zakresie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów
oraz terminów postępowania uzupełniającego uzgodniono, co następuje:

L p.
Rodzaj czynności
Termin
Termin postępowania
uzupełniającego
1.
Składanie wniosku wraz załącznikami
od 02.03.2015r.
do 31.03.2015r.
od 08.06.2015r. do 12.06.2015r.
2.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 22.04.2015r.
do godz. 15.00
do 30.06.2015r.
do godz. 15.00
3.
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do przedszkola
od 23.04.2015r.
do 30.04. 2015r.
do godziny 15.00

4.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 01.07.2015r.
do 10.07. 2015r.
do godziny 15.00
do 17.07.2015r. do godz.15.00