sobota, 28 czerwca 2014

NIECH ŻYJĄ WAKACJE !!!

Udanych i bezpiecznych wakacji!

Do widzenia przedszkole.
Zakwitły akacje,
Dojrzały truskawki,
Pora na wakacje.

Jedziemy na wakacje.
Do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko,
O piękną pogodę.

A gdy skończą się wakacje,
Jakże się cieszymy,
Że do naszego przedszkola
Znowu powrócimy.

Apel Śląskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek oraz rodziców uczniów z terenu województwa śląskiego

Szanowni Rodzice,
organizując dzieciom czas wolny od zajęć szkolnych, proszę zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne oraz pamiętać, aby w trakcie zabaw i uprawiania sportów, korzystać z miejsc do tego przeznaczonych i uprawnionych. Powinny to być miejsca i obiekty odpowiednio przygotowane, na których można korzystać z fachowej opieki instruktorskiej.
        Przypominam o zapewnieniu szczególnego bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą. Jednocześnie należy pamiętać, aby sprzęt sportowy, z którego korzystają dzieci i młodzież był sprawny, a przede wszystkim dostosowany do umiejętności i wieku dziecka. Ważne jest, aby zaakcentować zasady bezpieczeństwa podczas nasilenia prac polowych i gospodarczych na wsi.
        Proszę pamiętać, że każda forma wypoczynku powinna być zarejestrowana przez organizatora w bazie elektronicznej, prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej i dostępnej pod adresem wypoczynek.men.gov.pl  Niepokojące sygnały odnośnie organizacji kolonii, obozów, zorganizowanym wypoczynku w miejscu zamieszkania mogą Państwo zgłaszać w kuratorium oświaty.

 Szanowni Państwo, 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest naszą wspólną troską, proszę zatem o skuteczne i przemyślane działania w tym zakresie.
        Wszystkim Państwu, młodzieży i dzieciom życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku, wielu niezapomnianych i miłych wrażeń, zregenerowania sił i szczęśliwego powrotu z wakacji.
WSO.ZK.5520.3.2014                                              Łazy, dnia 13 czerwca 2014 r.
APEL BURMISTRZA ŁAZ

DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Drodzy Państwo !!!
Zbliżające się wakacje to nie tylko czas wypoczynku, uprawiania sportów           i zabawy, ale również okres występowania szeregu zagrożeń w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na konieczność prowadzenia profilaktyki edukacyjnej, której celem jest zapobieganie występowaniu niebezpiecznych zjawisk w czasie korzystania przez dzieci i młodzież z uroków lata zarówno w kraju jak i za granicą. Jedną z form         są bezpośrednie rozmowy i pogadanki z rodzicami, pedagogami oraz opiekunami traktujące o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie           w istotnym stopniu eliminuje zaistnienie wypadków, a często także dramatów           i tragedii. Tak więc proszę Państwa o analizę poniżej zamieszczonych podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o przekazanie ich Waszym Podopiecznym. Zachęcam również do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, pod adresem:
Jednocześnie życzę Wszystkim bezpiecznych, udanych i niezapomnianych wakacji w 2014 r.
Burmistrz Łaz/-/Maciej Kaczyński


DZIESIĘĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

PAMIĘTAJ, ABY:


1. Znać zawsze miejsce pobytu dzieci oraz w miarę możliwości zabezpieczyć możliwość kontaktu z nimi poprzez wykorzystanie telefonów komórkowych bądź zaopatrzenie dzieci w karty telefoniczne do aparatów publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej.
2. Zapewnić dzieciom właściwe ubranie dostosowane do panujących aktualnie warunków atmosferycznych, umieszczając na nim w wyznaczonych miejscach             lub w formie karty dane adresowe rodziców (opiekunów).
3. Określić dokładnie miejsce pobytu oraz czas powrotu do domu (miejsca zakwaterowania), nie zezwalając jednocześnie na przebywanie poza nim                   po zmroku.
4. Nie zezwalać na zabawy w obrębie dróg publicznych.
5. Nie zezwalać na wykorzystywanie w charakterze kąpielisk jezior, stawów, rzek i innych zbiorników, które nie są strzeżone przez ratowników WOPR               oraz nie zostały przystosowane do uprawiania sportów wodnych.
6. Kontrolować stan techniczny sprzętu używanego do uprawiania sportów letnich oraz bezwzględnie nakazywać podopiecznym stosowanie kasków ochronnych                w czasie jazdy na rowerze.
7. Nie powierzać opieki nad dziećmi osobom obcym lub niepełnoletnim, a także   nie posiadającym stosownych uprawnień podczas udziału w zajęciach (wyjazdach) zorganizowanych.
8. W przypadku udziału w wyjazdowych zorganizowanych formach wypoczynku :
·        sprawdzić kwalifikacje i doświadczenie organizatorów,
·        zapoznać się z proponowanymi warunkami zakwaterowania, wyżywienia                 oraz planami i formami wypoczynku,
·        informować opiekunów przed wyjazdem o aktualnym stanie zdrowia dzieci                  i utrzymywać z nimi stałą wymianę informacji,
·        wnioskować o dokonanie sprawdzenia stanu technicznego przez służbę ruchu drogowego Policji lub inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, pojazdów przeznaczonych do transportu dzieci           do i z miejsc wypoczynku.
9. Kontrolować aktualny stan zdrowia dzieci i reagować w przypadku podejrzenia zaistnienia urazów kończyn lub stwierdzenia innych dolegliwości.
10. Alarmować właściwe służby w przypadku potrzeby udzielenia natychmiastowej pomocy: Policja -997, Straż Pożarna -998, Pogotowie Ratunkowe – 999, lub telefon alarmowy 112.Przed nami 2 miesiące wakacji!!!  Przedszkolakom, rodzicom , dyrekcji , pracownikom administracji i obsługi ,nauczycielom życzymy udanego                               i bezpiecznego wypoczynku. Wracajcie do naszego przedszkola  zdrowi          i wypoczęci  1 września 2014 r. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.