środa, 18 września 2013

Zebranie z rodzicami w przedszkolu.

12 września o godzinie 16.30 odbyło się zebranie z rodzicami wszystkich grup przedszkolnych. Podczas spotkania dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach - pani Teresa Kubasik powitała wszystkich zebranych, a w szczególności  rodziców dzieci, które po raz pierwszy w tym roku przekroczyły progi naszego przedszkola. Uczestnicy zebrania zostali zapoznani z personelem oddziałów, cennikiem posiłków oraz ofertą zajęć w ramach podstawy programowej i poza podstawą. Podsumowano również zakres prac remontowo- budowlanych, które  wykonano podczas tegorocznych wakacji. Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania w poszczególnych grupach z wychowawcami, na których wybrano przedstawicieli do Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach. Nauczycielki przedstawiły również plany pracy dydaktyczno-wychowawczej  i zapoznały rodziców z tematyką zajęć, uroczystości przedszkolnych zaplanowanych na nadchodzący  rok szkolny 2013/14.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.